Toimitus 1/2005

Petri Alanko
Martin Berka
Jarmo Hynninen
Christian Höglund
Martin Kantola
Timo Koskinen
Sami Mannerheimo
Pekka Nurmi
Matti Rinne
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Juha Seila
Antti Suonio
Pekka Väänänen
Max Wallgren
Timo Östman
 
Lehden ulkoasu
DDM Group Oy

 

 
21.07.2009
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy