Toimitus 3/2005

Petri Alanko
Martin Berka
Mikko Joenpolvi
Jarmo Hynninen
Christian Höglund
Martin Kantola
Timo Koskinen
Sami Mannerheimo
Pekka Nurmi
Matti Rinne
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Juha Seila
Mika Suomalainen
Antti Suonio
Ari-Jukka Syrjänen
Max Wallgren
 
Lehden ulkoasu
DDM Group Oy

 

 

21.07.2009
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy