Toimitus 7/2005

Petri Alanko
Martin Berka
Oleg Hartsenko
Anders Höglund
Christian Höglund
Martin Kantola
Marjut Kemiläinen
Pekka Nurmi
Matti Rinne
Matti Ruippo
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Juha Seila
Antti Suonio
Ari-Jukka Syrjänen
Timo Östman
 
Lehden ulkoasu
DDM Group Oy

 

21.07.2009
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy