Nayteikkuna

Iltamakaveriksi digitaalimikseri

 Entäpä, jos koko illan ohjelmisto ohjelmoitaisiinkin mikseriin etukäteen ja vieläpä efekteineen päivineen. Digitaalinen Allen & Heath Icon DP1000 -mikserivahvistin tarjoaa tällaisen mahdollisuuden ja onpa samaan pakettiin pakattu vielä tuhti stereovahvistinkin.


Tässä asiayhteydessä digitaalisella mikserivahvistimella tarkoitetaan laitetta, joka ottaa vastaan normaalia mikrofonin tuottamaa tai jonkin laitteen lähettämää analogista signaalia, konvertoi sen digitaaliseen muotoon käsittelyn ajaksi, muuntaa lopputuloksen jälleen analogiseksi, ja lähettää signaalin sitten eteenpäin vahvistimen vahvistettavaksi ja kaiuttimen toistettavaksi.

Keikkamikserin kohdalla digitaalisuus tuo kaksi etua: ensinnäkin se mahdollistaa signaalin sujuvan ja monipuolisen muokkauksen taajuuskorjauksista dynamiikan hallintaan ja efekteihin saakka, ja mikä merkittävintä, se antaa mahdollisuuden tallentaa paikkakunta- ja orkesterikohtaista informaatiota edelleen tai uudestaan käytettäväksi.

DP1000 on kokoonsa nähden häkellyttävän painava (mistä varoitetaan manuaalissakin), mutta maan vetovoimaan liittyvää tuskaa vähentää olennaisesti se, että laite sisältää kunnioitettavan määrän käyttökelpoisia ominaisuuksia. Fyysisesti riuskassa kunnossa oleva tanssiorkesteri saakin vaivansa palkaksi keikalle audiokeskuksen, jonka toiminnot tekevät monen muun esineen raahaamisen tarpeettomaksi.

Soundin työstöön mikseri tarjoaa nelialueiset parametriset kanavakorjaimet, kanavakohtaiset compressor/noise gate -toiminnot sekä kaksi efektipankkia, jotka sisältävät nopean tarkastelun perusteella hyvän valikoiman perusmausteita sekä delay- että reverb-otsikon alta. Ohjelmien parametrien muokkaaminen on erillislaitteisiin verrattuna niukkaa, mutta passelin tehdastehosteen saa säätöjen avulla kyllä sovitettua kulloiseenkin tarpeeseen.

Kanavakohtaisia aux- eli apulähtöjä on neljä ja niistä kaksi ensimmäistä ohjautuvat laitteen sisäisille efektiprosessoreille. Kolmas apulähtö on tarkoitettu ulkopuoliselle efektilaitteelle ja neljäs monitorointiin.

Monitorointi on muutoinkin otettu huomioon laitteessa, sillä mikserin kaksi kymmenalueista graafista ekvalisaattoria voidaan kytkeä joko stereo-muodossa päälähtöihin tai sitten niin, että toinen puolisko hoitaa monitorisignaalin monona ja toinen yleisöäänen niinikään monofonisesti.

Sama logiikka pätee mikserin päätevahvistimeen, joka tarjoilee pienorkesterin tuottamaa auditiivista kokemusta enimmillään 300 wattia kummallakin puoliskollaan. Kaiutinlähtöjä voidaan ohjelmoida normaalista stereoparinäkökulmasta tai sitten esimerkiksi siten, että toinen lähdöistä syöttääkin lattiamonitoria ja pääkaiuttimet antavat monosignaalia toisesta kaiutinlähdöstä. Tai sitten syötetään kahta monitoriryhmää mikserin kaiutinlähdöistä ja erillistä päätevahvistinta linjatason stereo-lähdöstä ja niin vain meillä on erittäin käyttökelpoinen PA-kattaus vähän isommallekin keikalle.

Data can be overwritten in error...

Oleellinen osa laitteen kanssa toimimista ja koko sen olemusta on ohjelmointi etukäteen. Kyllä sen kanssa voi keikalle mennä niinkin, että avaa laatikon vasta Lallintalon lattialla, mutta silloin on huomattavan suuri mahdollisuus katua lyhytjänneitteisyyttään.

Analoginen osa signaalitiestä sisältää etuvahvistimen herkkyyden säädön ja stereokanavien kohdalla myös monokytkimen, jolla stereokanava muuttuu monosignaalille soveliaaksi. Herkkyyden säätö tapahtuu manuaalisesti aivan niinkuin ennenkin. Jos kanavajärjestyksellä on taipumusta vaihdella, niin gain-asetukset pitää tarkista ennen keikkaa niinkuin ennenkin.

Tästä eteenpäin tulokanavissa käsitellään digitaalista tietoa, mutta DP1000:n tapauksessa säätimiä ei ole motorisoitu eikä mikseri näin ollen palauta liukuja fyysisesti siihen asentoon, jota muistissa oleva asetus vastaa.

DP1000 käsittelee ja organisoi kaikkea miksaustietoa Venue- ja Song-näkökulmista. Esiintymistilaa koskeva eli kaiutinratkaisuihin ja päälähtöjen graafisiin korjaimiin liittyvä informaatio tallennetaan Venue-tiedostoihin ja kanavakohtaiset tiedot (ekvalisointi, efektit ja dynamiikka) Song-tiedostoihin.

Song-tiedostoista voidaan rakentaa Set-sekvenssejä eli järjestää toisin sanoen illan keikkasetti etukäteen kappalekohtaisine kaikuineen ja muine mausteineen. Keikkasetissä voidaan sitten illan edetessä liikkua kappaleesta toiseen jalkakytkimellä. Illan ohjelmisto voi käsittää enimmillään yhdeksän settiä, johon kuhunkin mahtuu kaksikymmentä kappaletta. Erilaisia keikkamestoja DP1000 muistaa 19 erilaista, ja kappaleita voi kaikkiaan tallentaa muistiin 127. Tietueiden nimeäminen on nopeaa ja vaivatonta, kunhan sen ensin oivaltaa. Ohjelmointilogiikka on sommiteltu keikkailua silmällä pitäen ja se on tietokonelogiikaksi jopa oikeasti looginen ja riittävän selkeä pysyäkseen ymmärrettävyyden rajoilla.

Etätyötä ajatellen DP1000 on varustettu MIDI-liitännöin ja RS232 -sarjaportilla. Ulkopuolisia ohjauslaitteita voidaan käyttää vaihtoehtoisesti jompaa kumpaa reittiä pitkin. Laitteen ohjelmisto on päivitettävissä tietokoneella sarjaportin kautta ja päivitetyt ohjelmistot ovat annettujen tietojen mukaan noudettavissa Allen&Heathin nettisivuilta.

Testilaitteen sisuksissa oli ohjelmistoversio 1.05, mikä selittää osaltaan muutamia keskeneräisyyteen viittaavia seikkoja. Molempien porttien kautta voidaan periaatteessa ja käytännössäkin komentaa laitetta, mutta sarjaportin kautta annettavan komentoyhteyden saavuttamiseksi tarvittavan ajurin (driverin) tiedot ja laitteen käyttämä protokolla jäi toistaiseksi tuntemattomaksi.

Kulkurin valssi....

Allen & Heath DP1000 on pienyhtyeelle mainio ratkaisu äänentoiston peruspalikaksi. Ohjelmoiminen eli itse asioiden järjestely on selkeää ja systeemi on nopeasti jotakuinkin hallittavissa. Tätä helpottaa oleellisesti selkeä ja riittävän kookas näyttö ja sen tarjoamat graafiset esitykset mikserin käsittelemistä tapahtumista. Myös käyttönäppäimet on merkitty järkiperäisesti ja eri toiminnoille on monikäyttöisten säätimien lisäksi riittävästi omia erikoispainikkeitaan.

Käytännössä laitteen ohjelmisto ei vielä kaikilta osiltaan ole kuitenkaan valmis eikä toiminnoiltaan riittävän selkeä. Hankaluuksilla on yleensä tapana kasautua, joten suurimmat pulmat syntyvät kiireessä. Silloin saattaa myös yllättäen havaita, ettei DP1000 juurikaan kysele käyttäjän aikeista, vaan se antaa hävittää tallennettua tietoa varsin kevyin ranneliikkein. Tahattoman tyhjäyksen estämiseksi pöydässä on tosin lukitustoiminto, mutta se pitää muistaa erikseen käynnistää muokkauksen päätteeksi ja sitähän ei työn tuoksinnassa aina ehdi tehdä...

Allen & Heath kantaa vastuunsa jälkihoidosta kuitenkin kiitettävällä tavalla. Kun kappalesekvenssien rakentamisesta ei meinannut tulla käyttöopaan ohejiden perusteella yhtään mitään, otin hädässä yhteyttä valmistajaan tekniseen tukipalveluun sähköpostitse: noin tunnissa asia oli käsitelty ja ensimmäinen keikkasetti rakennettu. Mike Clarke, Technical Support Engineer, osasi jopa ohjeistaa niin, ettei kysyjä edes tuntenut itseään niin tyhmäksi kuin itse asiassa oli.

Tietysti tässä kaikessa on kysymys myös totuttelusta ja omaksumisesta. Tähän tekniseen prosessoitumiseen liittyy oleellisena osana aktiviteettitason nostaminen ja asenteiden ekvalisoiminen. Harvinaisen vähän on mistään muistitoiminnoista tai ohjelmoinnista hyötyä jos ei ole mitään muisteltavaa tai ohjelmoitavaa. Jotta Allen&Heath DP1000 kaltaisesta laitteesta on todellista, mahdollisuuksiinsa suhteutettua hyötyä, täytyy sen käyttäjienkin omaksua uudenlainen, pitkäjännitteisempi asenne päivittäisrutiineihin. Tässä ei ole kyse pelkästään muutamakanavaisesta mikserivahvistimesta vaan tietyllä tapaa DP1000 on itseään paljon laajempi yhteiskunnallinen kysymys...

Teksti: Jarmo Salonen
Kuva: Pekka Väänänen

 

Oheinen teksti on näyte artikkelista, joka on julkaistu kokonaisuudessaan paperille painetussa Riffi-lehdessä (numero 1/1999).

 

Riffiä myyvät Lehtipisteet, kirjakaupat ja hyvin varustetut soitinliikkeet kautta maan. Lehteä voi tilata myös suoraan kustantajalta näillä sivuilla olevan tilaustoiminnon avulla.

Aiemmin julkaistuja numeroita voi tiedustella suoraan toimitukselta s-postilla, taannehtivia lehtiä myydään niin kauan kuin ko. numeroa on varastossa.

 

 

 

21.07.2009
|
Jarmo Salonen
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy