Kemper – sitä saa minkä profiloi!

Kemperillä on muiden vahvistinten jäljittelyssä ihan omanlaisensa lähestymistapa. Nyt puhutaan profiloinnista, jonka avulla tämä Christoph Kemperin kehittämä vahvistin sananmukaisesti kopioi muiden laitteiden soundin.

Perinteisessä mallinnuksessa tutkitaan yleensä erillisiä komponentteja ja niistä koottujen piirien käyttäytymistä, joiden pohjalta luodaan matemaattisia laskenta-algoritmeja. Niiden perusteella dsp-prosessori sitten jäljittelee kyseisten komponenttien ja piirien toimintaa. Jos kaikki menee nappiin, mallinnos tuottaa samanlaista jälkeä kuin se fyysinen vahvistin, jota mallinnetaan.

Kemperin profilointi ei kuitenkaan ole mallinnusta vaan se perustuu näytteiden ottamiseen ja niiden analysointiin. Ajatus tuo mieleen konvoluutio-tekniikan, jota on menestyksekkäästi käytetty kaikujen tuottamiseen. Kemper kuitenkin sanoutuu irti tästäkin todeten, ettei konvoluutio tuota riittävän hyvää tulosta silloin, kun pitäisi toisintaa kompleksisia särösignaaleita.
Esityönä myös Kemper on kyllä tutkinut ja mallintanut elektroniikan peruskomponenttien ja niillä tehtyjen kytkentöjen dynaamista toimintaa. Tämä antaa pohjan digitaaliselle signaalinkäsittelylle, mutta Kemperin mukaan sillä ei vielä päästä käsiksi fyysisen vahvistimen käyttäytymiseen siinä vaiheessa, kun sen toiminta siirtyy epälineaariselle alueelle. Kun juuri säröytyminen on aivan keskeinen osa jokaisen kitaravahvistimen omaa ominaissoundia, tarvitaan uskottavaan lopputulokseen täydentävää tietoa ja lisäkeinoja. Tässä kohden mukaan kuvaan astuu profilointi.
Yksinkertaistettuna kyse on siitä, että Kemper syöttää profiloinnin kohteena olevaan vahvistimeen oman mittasignaalinsa joka johdetaan vahvistimesta takaisin Kemperiin analysoitavaksi. Mittasignaalit on puolestaan kehitetty siten, että niillä saadaan tietoa vahvistimen käyttäytymisestä säröytymisen suhteen. Kun putkikytkennöistä kerätty pohjatieto sekä mittaustulokset yhdistetään, saadaan kokoon profiili jonka pitäisi toisintaa kohteena ollut vahvistinsoundi.
Jotta tulos palvelisi käytännössä eikä jäisi yhdeksi staattiseksi soundiksi, tarjoaa Kemper myös kitaravahvistimista tutut sävynsäädöt sekä efektit, joista hieman enemmän tuonnempana.


Oheinen teksti on alkuosa artikkelista, joka on julkaistu kokonaisuudessaan paperille painetussa Riffi-lehdessä (numero 3/2014, myynnissä kesä–syyskuussa).

Riffiä myyvät Lehtipisteet, kirjakaupat ja hyvin varustetut soitinliikkeet kautta maan. Lehteä sekä irtonumeroita voi tilata myös suoraan kustantajalta näillä sivuilla olevan Riffi-kaupan kautta. 
Ennen vuotta 2010 julkaistuja numeroita voi tiedustella suoraan asiakaspalvelusta s-postilla, taannehtivia lehtiä myydään niin kauan kuin ko. numeroa on varastossa.
 Lehden digitaalinen versio vuosikerrasta 2011 alkaen on ostettavissa myös Lehtiluukkupalvelusta
 

26.06.2014
|
Jarmo Lehtelä
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy