Sovittajalle soppaa eli neljä kauhallista sattumia sovitustyön tueksi

|
 

Osa 4: kvinttiympyrä näyttää mahtinsa

Harmonian avulla sovittaja voi luoda kappaleeseen uusia jännittäviä sävyjä ja kontrasteja. Aiemmissa osissa on sivujuonteena tutustuttu erilaisiin sijaissoinnutustekniikoihin, tämä viimeinen jakso on omistautuu pelkästään soinnutukselle ja perehdyttää työkaluista tärkeimmän, kvinttiympyrän käyttöön. 

Tonaalisessa musiikissa basson alaspäinen kvinttiliike ja siihen liittyvä sointukulku koetaan voimakkaana purkauksena. Esimerkiksi dominanttisoinnun G7 jännite maadoittuu, kun sitä seuraa C-duurisointu. Nämä tärkeät sävelten kvinttisuhteet on näppärä kuvata kellotaulun tapaan järjestetyllä kvinttiympyrällä (kuva 1). 

Tässä olisi muuten hyvä liikeidea kellonrakentajalle: tee kvinttiympyräkelloja ja myy niitä järkisyihin vedoten jokaiselle sovittajalle, säestäjälle, basistille, jne. Kuviosta selvitetään perinteisesti sävellajien etumerkintä, mutta tässä yhteydessä on merkittävämpää huomata, että ympyrää vastapäivään kiertämällä kulkee edellä mainittu kvinttisuhteinen sointukulku. Huomioi, että olen käyttänyt angloamerikkalaista sävelnimistöä saksalaisperäisen sijasta joten H onkin tässä B. 

Tutkitaan seuraavaksi C-duurin säveliin keskittyen sointujen yhdistelyä: ensimmäiseltä asteelta voidaan helposti siirtyä mille tahansa muulle asteelle. Valitulta asteelta tullaan sitten kohti I astetta kvinttiympyrää pitkin. Kokeile pianolla: soita Cmaj7 ja hyppää siitä jollekin kohtaa seuraavasta ketjusta 
Bm7-5 - Em7 - Am7 - Dm7 - G7 ja palaa ketjua pitkin takaisin C:lle 

Tämä tieto on tärkeä soinnuttajalle, sillä soinnutus voidaan näin aloittaa säkeen tai säkeistön lopusta (!): todetaan säkeen lopun kohdesointu, yleensä I aste, ja peruutetaan alkuun päin käyttäen diatonista kvinttiketjua 
(C <- Bm7-5 <- Em7 <- Am7 <- Dm7 <- G7 <- C).

Oheinen ote on lainaus Matti Ruipon kirjoittamasta sovitusaiheisesta sartikkelista, joka on kokonaisuudessaan luettavissa Riffin numerossa 1/2001.

 

Riffiä myyvät Lehtipisteet, kirjakaupat ja hyvin varustetut soitinliikkeet kautta maan. Lehteä voi tilata myös suoraan kustantajalta näillä sivuilla olevan tilaustoiminnon avulla.

Aiemmin julkaistuja numeroita voi tiedustella suoraan toimitukselta s-postilla, taannehtivia lehtiä myydään niin kauan kuin ko. numeroa on varastossa.

Riffin irtonumeroita myyvät hyvinvarustetut soitinliikkeet, kirjakaupat ja lehtipisteen myymälät ympäri Suomen. 

Voit myös tilata lehden irtonumeroita ja vuosikertoja näiden verkkosivujen kohdasta "tilauslomake".