Nayteikkuna

Toimitus 4/2015

Petri Alanko
Kari Antila
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Jaakko Laakso
Niko Laasonen
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Petri Silas
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie
Kuvaaja Tommi Posa
31.08.2015
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy