Toimitus 4/2017

Petri Alanko
Kari Antila
Kalle Heino
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Maarit Kytöharju
Jarmo Lehtelä
Tommi Saarela
Juha Seila
Petri Silas
Timo Östman

Nettitoimitus:

Timo Koskinen
Tommi Saarela
Tommi E. Virtanen
Timo Östman

Ulkoasu: Marianne Valotie

Kannen kuva: Petra Feldmann

30.08.2017
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy