Toimitus 3/2019

|

Image

Työryhmä:
Petri Alanko
Kari Antila
Martin Berka
Anssi Eriksson
Minna Hatinen
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Niko Laasonen
Lars Mullen
Tommi Saarela
Juha Seila
Timo Östman

Nettitoimitus:
Anssi Airas
Toni Honkala

Reima Lindroos
Lauri Nieminen
Ville Pekkala
Matti Rinne

Tommi Saarela
Jari Salo

Ari Vanha-Majamaa

Tommi E. Virtanen
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie

Kannen kuva: Juha Seila