Toimitus 4/2016

|

Petri Alanko
Kari Antila
Anssi Eriksson
Minna Hatinen
Toni Härkönen
Misha Koivunen
Tommi Posa
Tommi Tapola
Tommi Saarela
Sami Sarhamaa
Jukka Seppänen
Petri Silas
Antti Vehman
Tommi E. Virtanen
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie

Kannen kuva: MInna Hatinen