Nux Tape Echo NDD7 – japanilaista tunnelmaa

Nux ei kainostele esikuvan nimeämisessä: tämän pedaalin tarkoitus on toistaa Roland Space Echon viive- ja kaikuefektit, ilman analogista ääninauhaa ja elektromekaanista jousipakkaa, tietenkin.

 

Nux NDD7 Tape Echo on Verdugo-sarjaan kuuluva, laajempi versio Riffissäkin testatusta Tape Core Deluxe-pedaalista. Teknisesti Nux NDD7 pelaa 48 kHz:n näytetaajuudella, 32-bittisin muunnoksin ja 32-bittisellä prosessoinnilla.

Lähtökohtaisesti taajuustoistoa on kitaralaitteeksi enemmän kuin kyllin: koko kuuloalueen (20 Hz – 20 kHz) luvataan toistuvan yhden desibelin enimmäispoikkeaman puitteissa. Latenssikaan ei muodostu rasitteeksi, Tape Echo prosessoi signaalin yhden millisekunnin kuluessa.

Virtuaalisesti rasian sisällä on alkuperäisen Space Stationin nauhakaiun simulointi yhden äänityspään ja kolmen toistopään kokoonpanolla.
Alkuperäislaitteen tavoin myös Nuxin virtuaaliset toistopäät sijaitsevat peräkkäin nauharadan varrella ja mitä kauempana toistopää on äänityspäästä sitä pitempi on syntyvä viive.

Toistopäitä voi valita mukaan yksitellen ja erilaisia yhdistelmiä on yhteensä seitsemän. Niiden ansiosta tasaisesti tietyin välein toistuvaan vastaukseen perustuvan simppelin kaiun sijaan voi tuottaa myös erilaisia rytmisiä kuvioita valitsemalla käyttöön useamman äänipään yhdistelmiä.

Kun nauhanopeutta vastaava Time-säätö otetaan lukuun, saa rytmiset tehosteet täsmättyä myös musiikin tempoon.
Näppituntumalla asetettavan Timen vaihtoehtona on tempon määritys Tap-kytkintä kahdesti polkaisemalla (sekä midillä, jota laite myös ymmärtää).
Tap-tempoa käytettäessä pedaalin pisin viiveaika on mitaltaan 1600 millisekuntia, jonka voi hyödyntää myös loopperina.

Kaikujen toistumiskertoja hallitaan Repeat-säädöllä ja voimakkuutta suhteessa alkuperäiseen kuivaan ääneen Level-säätimellä.
Äänenvärin muovailuun on perinteinen basson ja diskantin muodostoma säädinpari.

Säätimillä on kansilevyyn painettujen tehtävänimikkeiden lisäksi kaksoisroolit, joiden kautta aitoa nauhakaikua riivanneet lieveilmiöt kuten äänen vireeseen vaikuttava nauhanopeuden tahaton huojunta sekä nauhalle tallennettavan signaalin kovuudesta johtuva kyllästymissärö saadaan mukaan efektiin.

Rolandin klassikkolaitteessa oli myös elektromekaaninen jousikaiku, jota saattoi käyttää joko erikseen tai nauhakaikuun yhdistettynä. Tämänkin ominaisuuden Nux kertoo luoneensa mallinnettuna versiona NDD7-pedaaliinsa ja sille on oma voimakkuudensäätönsä.

Nux NDD7 Tape Echon tuloimpedanssiksi ilmoitetaan instrumentille mitoitettu viisi megaohmia ja liitäntä on monofoninen. Efektin sen sijaan voi poimia laitteesta ulos joko monona tai stereona.
Liitäntä ekspressio-pedaalille parametrien liukuvaa säätöä varten täydentää realiaikaisen hallintapaletin, kun taas USB-liitäntä avaa yhteyden tietokoneelle midi-parametrien konfigurointia sekä ohjelmistopäivityksiä varten.
Minijakeilla toteutetut midi-liitännät on sijoitettu rasian kylkeen.

Toimiakseen pedaali vaatii ulkoisen virtalähteen (9 V / 300 mA).

Lisätiedot: Musiikki Silfverberg

09.05.2022
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy