Toimitus 5/2017

Työryhmä:
Petri Alanko
Kari Antila
Martin Berka
Minna Hatinen
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Jari Latomaa
Tommi Saarela
Juha Seila
Petri Silas
Tommi E. Virtanen
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie

Kannen kuva: MInna Hatinen

 

Nettitoimitus:

Minna Hatinen
Timo Koskinen
Matti Rinne
Tommi Saarela
Juha Seila
Tommi E. Virtanen
Timo Östman

07.12.2017
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy