Elävän musiikin säätiö käynnistää apurahahaun musiikkialan toimijoille 2. toukokuuta

Image

Apurahoja myönnetään neljään tarkoitukseen: konserttitoiminnan järjestämiseen, vastuullisuuden edistämiseen tapahtumissa, koulutukseen, sekä tutkimukseen.

 

Konserttitoiminnan järjestäminen

Livekonserttitoiminta tarjoaa elävän musiikin esittämismahdollisuuksia ja on paras tapa edistää musiikin tekijöiden ja kuluttajien yhteistoimintaa. Apurahaa voi hakea yksittäisten konserttien järjestämiseen, konserttien sarjaan tai festivaalitoimintaan. Hakija voi olla tapahtuman järjestäjä tai esiintyjätaho itse.

 

Vastuullisuuden edistäminen tapahtumissa

Tapahtumatoimialalla on paljon työtä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen saralla. Elävän musiikin säätiö haluaa kannustaa tapahtumajärjestäjiä edistämään oman tapahtumansa tai tapahtumapaikkansa vastuullisuutta konkreettisilla tavoilla: tällaisia ovat esimerkiksi Ekokompassi-sertifikaatti, Joutsenmerkki tai kansainväliset raportointijärjestelmät.

 

Koulutus

Koulutus on vaikuttava tapa lisätä musiikki- ja tapahtuma-alan alan tietoa, vastuullisuutta ja laatua. Säätiö myöntää apurahoja oman ammattitaidon kehittämiseen tai tiedon jakamiseen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi seminaarit, ammatillinen opetus ja kurssit.

 

Tutkimus

Säätiö myöntää tukea tapahtuma-alaa koskevaan tutkimukseen ja konkreettisen tiedon tuottamiseen tapahtumien eri osa-alueista (esim. asiakaskyselyt, vaikuttavuuden arviointi, markkinatutkimus). Kuluttajien ja esiintyjien kohtaamiset, kaupunkikulttuuria tai muuta säätiön tärkeäksi katsomaa asiaa käsittelevät akateemiset tutkimussuunnitelmat ovat tervetulleita.

Vuonna 2021 apurahahakemuksia tuli liki 200, joista valittiin yhteensä 13 tuensaajaa. Tukea jaettiin vuonna 2021 yli 20 000 euroa. 

”Yllätyimme, kuinka paljon saimme hyviä ja tukikelpoisia hakemuksia. Tarve on suuri joten Elävän musiikin säätiön hallitus päätti tuplata apurahasumman vuodelle 2022”, kommentoi säätiön puheenjohtaja Juha Tynkkynen.  

Apurahan suuruus myönnettävälle taholle on 500–3000 €. Apurahapäätökset tekee Elävän musiikin säätiön nimeämä asiantuntijaryhmä 31.5.2022 mennessä. Apurahat ovat harkinnanvaraista tukea. Päätökseen vaikuttavat hakijan aiempi toiminta musiikkialalla ja suunnitelma apurahan käytöstä. Apuraha on kertaluonteinen erä ja sitä voi hakea myös takautuvasti jo vuonna 2022 toteutetulle projektille. 

Lisätiedot ja haku: www.elmu-saatio.fi

 

Elävän musiikin säätiö Elmu sr on perustettu vuonna 1989. Säätiön tehtävänä on edistää elävän musiikin esittämismahdollisuuksia, tukea musiikki- ja kaupunkikulttuuria mm. vuosittain jaettavin stipendein ja apurahoin. Säätiön juuret ovat Lepakossa ja Elmu-yhteisössä. Säätiö oli aikanaan alkuperäisen Radio Cityn merkittävä omistaja. Nykyisin säätiö on mukana mm. Tuska-festivaalin toiminnassa. Säätiö on rakentanut yhdessä Y-Säätiön kanssa Helsinkiin ja Tampereelle musiikkialan Jallukka-vuokratalot.