Teosto jakaa jälleen koronatukea

Image

Neljännen tukikierroksen haku on auki 10.2.–28.2.2022 ja kaikkinensa tukirahaa on jaossa miljoona euroa.

Teostolta kerrotaan, että alkuvuosi 2022 rajoituksineen on musiikkialalla kenties tukalampi kuin mikään aiempi vaihe korona-pandemian aikana. Tuen tavoitteena on paikata ammattimaisille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille pandemiasta aiheutuneita tekijänoikeuskorvausten menetyksiä.

Teosto on jakanut koronatukea aiemmin vuosina 2020–2021 yhteensä yli kolme miljoonaa euroa. Neljännestä tukikierroksesta Teoston jäsenkokous päätti viime joulukuussa.
Tuki rahoitetaan Teosto-rahastosta, joka on perustettu vuonna 2009 turvaamaan kotimaisen luovan säveltaiteen edistämistyön jatkuvuutta. 

Koronatukea voivat hakea kaikki Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaat – myös ne, jotka ovat hakeneet tai saaneet tukea aikaisemmin.

Hakukriteerit
• Teoston asiakkuus

• Vuosina 2018–2020 maksettujen tilitysten määrä yhteensä vähintään 1500 euroa (brutto) tietyillä tilitysalueilla, joiden pääryhmiä ovat konsertit ja elävän alueen tapahtumat, kaupallinen radio ja kaupallinen televisio, taustamusiikki, näyttämöt, teatterielokuvat, verkkotallennuspalvelut sekä Yleisradio.

• Tuki on tarkoitettu musiikin luovaan taiteelliseen työskentelyyn. Sen vuoksi säveltäjän, sanoittajan tai sovittajan perikunta ei voi hakea musiikin tekijän koronatukea. Perikunta, joka harjoittaa musiikkikustantamista ja on kustantaja-asiakkaamme, voi hakea musiikkikustantajille tarkoitettua koronatukea.

Hakija voi tarkistaa tiedot saamistaan tilityksistä Teoston verkkopalvelusta.

Tukea maksetaan musiikin tekijöille työskentelyapurahoina, jotka ovat verottomia tuloverolain asettamien edellytysten täyttyessä.
Kustantajille maksetaan vastaavin perustein määräytyvää toimintatukea, joka on veronalaista elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. 

Tuen määrä suhteutetaan hakijan aiempiin tilityksiin niillä tilitysalueilla, jotka sisältyvät tukikriteereihin. Alin maksettava summa on vähintään 150 euroa ja ylin 5000 euroa.
Lopulliset tukisummat määräytyvät hakemusmäärien perusteella.

Hakemukset käsittelee ja tukipäätökset tekee Teoston hallituksen nimittämä toimikunta, jonka jäsenet edustavat säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia. Toimikunnassa on myös Teoston toimiston edustus.
Myönnetyt tuet maksetaan huhtikuun 2022 aikana. Jokaiselle hakijalle ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti sähköpostilla maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: Teosto