Nayteikkuna

Arturia PolyBrute – uuden kuninkaan aika

Polyfoninen ja täysin analoginen PolyBrute on Arturian malliston uusi huippumalli, jonka erikoisuuksiin kuuluvat mm. joustava moniulotteinen morfaus kahden samanaikaisesti soivan soundin välillä ja soundimuistien, sekvenssien sekä arpeggioiden hallintaan suunniteltu matriisi.

 


Kuusiäänisen PolyBruten äänimoottorina on kaksi Arturian Waveshape-oskillaattoria, joiden aaltomuotoja muovaamaan soittimessa on kaksi jänniteohjattua suodinta. Näistä ensimmäinen on 12 dB oktaavia kohden vaimentava ns. Steiner-tyyppinen suodin, toinen puolestaan Moogin kehittämä Ladder-suodin, jonka jyrkkyys on 24 dB oktaavia kohden.
Steiner-suotimen erikoisuus on feedback-säätö, jolla suotimen luonnetta voi muuttaa, Ladder-suotimeen Arturia puolestaan on lisännyt epäsymmetrisen säröefektin, jolla sen vaikutuksia voi muovata. 

Jatkomuokkausta varten PolyBrutessa on  kolme LFO:ta ja kolme monipuolisesti varisteltua verhokäyrägeneraattoria.
Kolmas verhokäyrä sisältää myös vakioparametrien lisäksi delay-asetuksen, jolla voidaan ajastaa soittimen morfaus-toimintoa.

 

 

Morfaukseen on myös varta vasten sitä varten kehitetty ohjauslevy, soittimen vasemman päädyn tuntumaan sijoitettu Morphée, joka tunnistaa X/Y-koordinaatistossa tapahtuvan liikkeen lisäksi painovoimakkuuden.

Toinen sormenpäällä käytettävä ohjain löytyy aivan koskettimiston yläpuolelta, jossa pitkä nauhakontrolleri ottaa vastaan pyyhkäisyjä modulaatioiden komentamiseksi.
Koskettimisto itsessään on kosketusvoimakkuuden sekä jälkipainon tunnistavaa mallia, ja Arturian oman lausuman mukaisesti "premium"-luokkaa.


Arturian oskillattoritekniikka on perua aiemmista Brute-malleista ja kumpikin oskillaattori tuottaa samanaikaisesti saha-, kolmio- ja kanttiaaltoa, joiden välisen balanssin käyttäjä voi miksata mieleisekseen.
Ykkösoskillaattorin Metalizer-parametri toimii väylänä kauniista soundista rujoon, kun taas kakkososkillaattorin sub tuottaa sointiin oktaavia alemman kerrannaisen.
FM-säädöllä kakkososkillattorin aaltomuodolla voidaan myös moduloida ykkösoskillaattorin aaltoa.

 


Monitoimisen matriisin kautta voidaan valita mikä tahansa soittimen 768 soundimuistipaikasta, reitittää ohjainten käskyt (myös useampaan samanaikaiseen kohteeseen), ohjelmoida ja seurata arpeiggio-automatiikan ja sekvensserin toimintaa ja niin edelleen.
Arpeggioiden ja sekvenssien päälle voi myös soittaa jojo jakamalla koskettimiston kahteen rinnakkaiseen vyöhykkeeseen, tai kerrostamalla sen kahdeksi päällekkäin soivaksi layeriksi.

 

 

Takalaidan liitännät antavat tilaa kolmen ulkoisen pedaalin, synkkasignaalin sekä midin käyttöön PolyBruten ohjauksessa. 

 

Arturia suosittelee soittimen kumppaniksi vastaavaa jalkasarjaa, jollainen on jo aiemmin tuotu markkinoille KeyLab 88 MK II -soittimelle. 

Lisätiedot: EM Nordic

24.09.2020
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy