Nayteikkuna

UAFX Golden Reverberator, Starlight Echo Station & Astra Modulation Machine - kaikua, viivettä ja modulaatiota

Universal Audion uutuuksiin kuuluu kolme efektipedaalia, joissa käytetään valmistajan studiolaitteiden tapaan ”autenttisia” mallinnuksia vanhoista kaiku-, delay- ja modulaatiokytkennöistä. Pedaaleissa hyödynnetään kahden prosessorin arkkitehtuuria, mikä valmistajan mukaan mahdollistaa rikkaan stereosoundin.

 

UAFX Golden Reverberator on kaikupedaali, jossa voidaan valita kolme efektityyppiä: Spring 65, Plate 140 sekä Hall 224. Jokaiselle efektille on myös kolme varianttia (A,B,C). Lisäksi laitteen rekisteröinnin jälkeen saa ilmaiseksi ladattavan Chamber & Plate 224 -kaiun, jolle on niin ikään kolme varianttia.

UAFX Golden Reverberator on varustettu myös store-kytkimellä, jota alaspäin painaessa saadaan kulloiset asetukset muistiin. Preset-soundin aktivoimiselle on oma jalkakytkin. UAFX Golden Reverberator tarjoaa kaiun luonteen säätämiseen decay-, predelay-, ja modulaatio-säätimet. UAFX Golden Reverberatorin Bass- ja Treble -säätimet vaikuttavat Spring 65- ja Plate 140-efekteissä matalien ja korkeiden taajuuksien vasteeseen sekä Hall 224 ja Chamber & Plate 224 -efekteissä matalien ja korkeiden taajuuksien pituuteen. Mix-säätimellä asetetaan kuivan ja efektoidun soundin välinen suhde.

UAFX Starlight Echo Station tarjoaa valittavaksi seuraavat delay-soundit: Tape EP-III, Analog DMM ja Precision. Ilmaisefekti Cooper Time Cuben saa ladattua laitteen rekisteröimisen jälkeen. Kullekin Starlight Echo Stationin soundille on jälleen kolme varianttia (A,B,C). UAFX Starlight Echo Station tarjoaa säätimet delay-ajan ja toistojen määrän säätöön (delay, feedback). Color vaikuttaa viiveen karakteeriin. Division puolestaan mahdollistaa tempon neljäosanuotin jakosuhteen valinnan. Lisäksi tarjotaan modulaatioparametrien säätö sekä Mix-säädin. Tallennus muistiin onnistuu, ja lisäksi presetin aktivoiva kytkin toimii toiselta funktioltaan tap tempon asettamiseen.

UAFX Astra Modulation Machine tarjoaa valittavaksi kolme modulaatioefektiä: Chorus brigade, Flanger dblr sekä Trem 65. Nyt variaatioita tarjotaan kaksi tyyppiä, myös rekisteröinnin jälkeen ilmauslatauksena saataville Phaser X90 - ja Dharma Trem 61 -efekteille.
UAFX Astra Modulation Machinen säätimistö mahdollistaa modulaation nopeuden (speed), määrän (rate) sekä karakteerin säätämisen (shade, shape, intensity). Lisäksi voidaan säätää modulaation konfiguraatio seuraavasti efektien mukaan: Chorus brigade stereona (classic/dual); Flanger dblr (normal, invert); Trem 65 (dual mono/stereo panned); Phaser X90 (dual mono/ 180° stereo offset);
Dharma Trem 61 (dual mono/LFO stereo phase).

UAFX Astra Modulation Machine mahdollistaa sekin säädinasetusten tallentamisen esiasetukseksi, ja sen aktivoimisen omasta jalkakytkimestä. Kunkin pedaalin ohituskytkennäksi voidaan valita true  bypass tai bufferoitu bypass. Valinta tapahtuu UAFX Control -applikaatiosta.

 

UAFX-pedaalit mahdollistavat liitäntöjen suhteen mono- ja stereokäytön. Lisäksi on usb-liitäntä firmware-päivitysten lataamiseen. Pedaalit toimivat 9 voltin verkkolaitteella (virrankulutus 400 milliampeeria).

Valmistajan videot UAFX Golden Reverberator-, Starlight Echo Station- ja Astra Modulation Machine -pedaaleista:

Lisätiedot: Msonic

09.04.2021
|
Teksti: Timo Östman | Kuvat: Shawn Whitfield (UA)
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy