Toimitus 3/2017

|

Työryhmä:
Petri Alanko
Kari Antila
Martin Berka
Timo Happonen
Valtteri Hirvonen
Jussi Huolman
Max Karlsson
Misha Koivunen
Santeri Korvenpää
Timo Koskinen
Kirsi Laesvirta
Jari Latomaa
Lars Mullen
Juha Rinne
Tommi Saarela
Juha Seila
Tommi E. Virtanen
Timo Östman

Lehden ulkoasu: Mari Valotie
Kannen kuva: Valtteri Hirvonen