Toimitus 5/2016

|

Työryhmä:
Petri Alanko
Kari Antila
Martin Berka
Toni Härkönen
Misha Koivunen
Timo Koskinen
Tommi Saarela
Juha Seila
Petri Silas
Tommi E. Virtanen
Timo Östman

Ulkoasu: Mari Valotie

Kannen kuva: Alex Solca