Nayteikkuna

Helsingin Musiikkitalon säätiön avustukset haussa

Helsingin Musiikkitalon säätiön avustukset ovat nyt haettavana.

Musiikkitalon säätiön avustukset on tarkoitettu musiikkikulttuurin edistämiseen Musiikkitalossa. Avustusten hakuaika on 1.1.–28.2.215 

Tuettavat hankkeet valitaan ensisijaisesti sisällöllisin perustein. Tämänkertaisessa haussa säätiö jakaa avustuksia kahdesta rahastosta. 
Pro Musica -rahastosta myönnetään avustuksia klassisen musiikin hankkeisiin. Helsingin Musiikkitalon rahastosta myönnetään avustuksia ensisijaisesti muun kuin klassisen musiikin hankkeisiin.

Molempien rahastojen avustuksia haetaan samalla hakemuslomakkeella. 
Hakulomake on julkaistu Musiikkitalon verkkosivuilla.

Avustuspäätökset tehdään toukokuun 2015 aikana. Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja‐alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. 
Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin. Säätiö ei tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja säätiön asiamiehenä toimii kulttuurisuunnittelija Reetta Sariola. Helsingin Musiikkitalon säätiön varainhankinta vuonna 2014 sai hienon päätöksen juhlakonsertin muodossa, kun Helsingin Musiikkitalo Oy luovutti Musiikkitalossa 29.11.2014 järjestetyn juhlakonsertin tuoton Musiikkitalon säätiölle. 
Juhlakonsertissa esiintyivät Musiikkitalon juhlaorkesterin säestämänä mm. Diandra ja tenori Jyrki Anttila. Lahjoituksen suuruus oli n. 5000 euroa.  

Lisätietoja: Helsingin Musiikkitalon säätiö 
 


02.01.2015
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy