Nayteikkuna

LiveFIN on keikkasektorin uusi etujärjestö

Suomeen syntyy uusi musiikkialan järjestö, joka kantaa nimeä LiveFIN. Nimensä mukaisesti LiveFIN keskittyy elävän musiikin alan kehittämiseen, lainsäädännön kommentoimiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Tämän lisäksi järjestö ryhtyy keräämään tietoa alasta säännöllisesti.

Mukana järjestössä on klubeja, esiintymisareenoita, festivaaleja, elävän musiikin yhdistyksiä, konserttitaloja sekä keikkoja järjestäviä yrityksiä ja yhdistyksiä. Uuden järjestön pyrkimys on kattaa mahdollisimman laajasti kotimaiset keikkajärjestäjät.

– Liveala on Suomessa liikevaihdoltaan erittäin merkittävä, mutta alan asioiden ajaminen on hajaantunut ympäriinsä. LiveFIN edustaa koko alaa ja haluamme jäseniksi kaikki alalla toimivat. Liveala tarvitsee vahvan äänen, jotta saadaan vietyä toimintaa yhtenä rintamana eteenpäin. Yksittäistä klubia ei ehkä kuunnella, mutta usean sadan miljoonan liikevaihdolla pelaavaa toimialaa kyllä, toteaa LiveFIN:n perustajiin kuuluva Tanssisali Lutakon Jonna Paananen.

LiveFIN:n ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi on nimetty pitkään livealalla, muun muassa Helsingin Nosturissa työskennellyt Salla Vallius. Valliuksen mukaan järjestön ensimmäisiin tehtäviin kuuluu yleisen tilanteen kartoittaminen, päättäjille viestiminen, tilastoiminen, tiedon jakaminen asiantuntijaelimille sekä yhteistyön käynnistäminen muiden musiikkialan järjestöjen kanssa.

– Siinä sitä onkin ensimmäiselle syksylle mukavasti hommaa, Vallius naurahtaa.

Valliuksen mukaan LiveFIN:ä tarvitaan, jotta alan uskottavuus ja arvostus kasvavat ja alan käytänteet ja toimijoiden kohtelu esimerkiksi viranomaismääräyksissä yhtenäistyvät.

– Luvissa ja säädöksissä on vaihtelua valtakunnallisesti. Haluamme yhtenäistää säätelyä ja purkaa ongelmakohtia. Toimintaedellytyksiä kehittämällä on mahdollista lisätä työllisyyttä, sillä ala on nykyiselläänkin suuri työllistäjä. Toimintaa tehostamalla sekä ammattimaistamalla työpaikkojen määrää on potentiaalista edelleenkin kasvattaa, Vallius päättää.

Salla Vallius aloittaa LiveFIN:in toiminnanjohtajana marraskuussa.

Lisätiedot: Salla Vallius, toiminnanjohtaja
 

18.10.2017
|
Lauri Paloposki | Kuva: Pekka Väänänen
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy