Heritage Audio Tubesessor – optinen putkikompressori

Image

Espanjalainen Heritage Audio kertoo lähteneensä liikkeelle klassikkolaitteesta ja kehittäneensä sitä sitten himpun verran uudenaikaiseen suuntaan.


Optokompressorin perusperiaatetta ei ole lähdetty muuttamaan ja säätimistön ydinkin koostuu tutusta nelikosta.

 

Image

Tubesessorin ratio määrittää kompressiosuhteen, threshold puolestaan kynnystason jonka ylittyessä kompressio alkaa hillitä signaalitason nousua. Attack vaikuttaa siihen kuinka nopeasti laite siirtyy täyteen kompressioon kynnystason ylittyessä ja release siihen miten nopeasti laite palaa kompressiosta pois sen jälkeen, kun signaali jälleen  vaimenee kynnystason alapuolelle.
Nopeudet voi asettaa käsisäädöin, tai sitten voi valita niiden sijaan myös kiinteät asetukset. Myös sekä että -vaihtoehto on mahdollinen.   

Ensimmäinen uuden ajan lisätoiminto on neliportainen saturaatio-valinta, jonka Classic-asennossa  signaali pysyy puhtaimmillaan. Kytkimen neljäs pykälä on nimeltään Hot ja sillä saadaan sointiin eniten säröä ja väritystä. Väliin jäävät Mild ja Medium tuottavat vastaavasti mietoa ja kohtuullista säröisyyttä. 

Toinen uusi ominaisuus on kompressiota ohjaavaan signaaliin eli ns. sivuketjuun (sidechain) sijoittuva suodin.
Valinnat 80 ja 160 edustavat vastaavilla rajataajuuksilla toimivia bassoleikkureita. Vaimentamalla ohjaussignaalista matalia taajuuksia saadaan loivennettua kompressoreille ominaista tapaa reagoida voimakkaasti juuri bassotaajuuksiin.
Kolme seuraavaa kytkmen asentoa valitsevat keskialueelle kohdistuvan suotimen, jolla puolestaan voidaan alistaa kompressio tietyn taajuusalueen ohjaukseen.

Heritage Audio kertoo käyttävänsä Tubessorissa korkean toimintajännitteen hyvin kestäviä NOS-putkia (New Old Stock, eli käyttämättöminä varastossa pidettyjä vanhoja putkia), joille luvataan hyvän audiolaadun ohessa pitkää palvelusikää.

Image

Takalaitaan on sijoitettu balansoitu analoginen tulo sekä lähtö audiosignaalille. Sekä Link-liitäntä, jolla kaksi Tubesessoria voidaan kytkeä myös stereopariksi.

Lisätiedot: MSonic