Toimitus 1/2001

|
Seppo Airisto
Martin Berka
Jarmo Hynninen
Harri Hölttä
Esa Kuloniemi
Rauno Nieminen
Arkadi Ostrovski
Tapio Peltonen
Matti Rantatalo
Matti Ruippo
Tommi Saarela
Reima Saarinen
Antti Sorasalo
Antti Suonio
Pekka Väänänen
Timo Östman
 
Lehden ulkoasu
DDM Group Oy