SSL UF1 – audiosekvensserin komennukseen

Image

Boksissa miksaaminen eli musiikin ja audion työstäminen tietokoneella hoituu hiirellä ja näppäimistölläkin, mutta SSL vihjaa kätevämpienkin keinojen olemassaoloon.

Audiosekvensserin keskeisten toimintojen ohjaus nauhureista tutuin kytkimin on ensimmäinen UF1:n suoma mahdollisuus. Työstettävän kappaleen sisällä voi myös liikkua eteen- ja taaksepäin joko loikkimilla painikkeita painellen tai juoksuttamalla perinteistä hölkkäpyörää käyttäen.

 

Image

Toinen ilmeisen käytännöllinen apu on 100 millimetrin mittainen motorisoitu liukusäädin, jolla valitun kanavan tasoa pääsee säätämään fyysisellä työvälineellä kuvaruudulla liikkuvan nuolen sijaan. Valmistajan mukaan UF1:n liuku vastaa tuntumaltaan täysin SSL:n isojen studiopöytien kanavaliukuja.

Vastavasti myös tietokoneohjelman pyöritettävien säätimien käyttöön löytyy fyysinen monitoiminamikka, jonka voi valjastaa tilanteen mukaan aina kulloinkin tarpeelliseen tehtävään säädön ajaksi. 
Näytön alla työkaluvalikoimaa täydentää vielä neljä erillistä data-pyörää.

 

Image

 

UF1 on varustettu kahdella LCD-näytöllä, joista oikeanpuolimmaiseen saa näkyviin myös SSL:n Meter- sekä SSL360°-plugit, joiden lisenssit kuuluvat ohjaimen hintaan.
Meter sisältää useita eri vaihtoehtoja signaalitasojen näyttöön eri tavoin (True Peak, RMS, VU, PPM), vaihemittaroinnin sekä 31-alueisen spektrianalysaattorin.
SSL360° puolestaan on keskitetty hallintapinta, jonka kautta voi operoida kaikilla käyttöön lunastetuilla SSL-plugeilla.

SSL UF1 nivoutuu saumattomasti valmistajien omien efektiplugien ohjaimeksi suunnitellun UC1:n pariksi ja ne muodostavat yhdessä täysin varustellun mikserin kanavalohkon.

Laiteparina UF8 ja UF1 puolestaan muodostavat ikäänkuin mikserin master-lohkon, jossa ovat myös tallenteen ohjaustoiminnot.  

UF1 on leveydeltään 205 millimetriä, ja syvyysmitaksi kerrotaan 265,9 millimetriä.

 

Image

Kotelon korkeus on 62,5 millimetriä, mutta laite voidaan työpöydälle asetettuna kallistaa kuuteen eri kaltevuuskulmaan, jolloin sen vaatima tila korkeussuunnassa muuttuu vastaavasti.

SSL on ohjelmoinut valmiiksi profiilit seuraaville DAW-ohjelmille: Ableton, Cubase, Logic Pro, Luna, Nuendo, Pro Tools, Pyramix, sekä Studio One.
Muiden ohjelmistojen kanssa laite toimii HUI / MCU -protokollan mukaisesti.

Lisätiedot: Nordic Audio Distribution