Nayteikkuna

Musiikkojen liiton tunnustuspalkinto 2015 Annamaija Saarelalle

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n vuoden 2015 tunnustuspalkinto on myönnetty yrittäjä, toimitusjohtaja, FM Annamaija Saarelalle hänen pitkäjänteisestä ja tuloksekkaasta työstään musiikin vapaan kentän toimintaedellytysten kehittämiseksi. Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa.

 
Annamaija Saarela työskenteli vuosina 2009–2011 projektin vetäjänä Muusikkojen liiton hallinnoimassa valtakunnallisessa klubi- ja kiertuehankkeessa (VAKA), jonka tuloksena opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin uusi määräraha vapaan kentän klubi- ja kiertuetukea varten vuonna 2012. Määräraha on kasvanut neljässä vuodessa 100 000 eurosta 320 000 euroon, ja se on ollut tervetullut piristysruiske vapaan kentän toimintaan.

Saarela jatkoi musiikin vapaan kentän kehitystyötä VAKA-hankkeen jälkeen Music Finlandin hallinnoimassa Vaahto-hankkeessa vuosina 2012–2015. Hankkeessa kehitettiin suomalaisen musiikkialan tekijä-, tuottaja- ja välittäjäportaan osaamista, verkostoitumista ja kansainvälistymistä.

Edellä mainittujen kehitysprojektien lisäksi Saarela on toiminut Tampereen musiikkijuhlien toiminnanjohtajana 1999–2002, UMO Jazz Orchestran toiminnanjohtajana 2002–2008, yrittäjänä ja toimitusjohtajana Annamaija Music Companyssa vuodesta 2011 lähtien sekä toiminnanjohtajana Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry:ssä vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi Saarela on toiminut muun muassa Europe Jazz Networkin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Luovien projektien suunnittelu, rahoituksen hankinta ja toteutus ovat Saarelan erityisosaamista. Huomionarvoista on myös Saarelan erityisen laaja verkostoituminen musiikkialalla.

Vuonna 2005 Yleisradion Jazzradio myönsi Saarelalle Varjo-Yrjö-palkinnon ansioituneesta toiminnasta kotimaisen jazzkulttuurin edistämiseksi.

Suomen Muusikkojen Liitto ry:n 38. tunnustuspalkinto jaetaan Musiikki & Media -tapahtumassa  Tampereella perjantaina 16.10.2015 klo 16.15. Palkintosumma on 5 000 euroa, ja sen rahoittavat Suomen Muusikkojen Liitto ry sekä Suomen Messusäätiö. Tunnustuspalkinto myönnetään vuosittain merkittävästä työstä liiton toimintapiirissä.

 

Lisätiedot: Muusikkojen Liitto

Kuva: Janne Tuomi

16.10.2015
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy