Vaikuta tekijänoikeuslain uudistamiseen!

Euroopan unionissa on käynnissä tekijänoikeussääntelyn uudistamisprosessi, johon myös sinä voit vaikuttaa. Osana uudistusta Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen. Kuulemisella halutaan kerätä mahdollisimman kattavasti eri sidosryhmien näkemyksiä ja toiveita tekijänoikeuksista. Kyselyyn pääsee vastaamaan komission verkkosivuilla 5.3.2014 asti.  

On tärkeää, että luovan työn tekijät saavat äänensä kuuluviin tässä tärkeässä keskustelussa ja että tekijöiden näkemykset saadaan välitettyä EU:n komissiolle. Kuuleminen on avoin kaikille ja siihen voi osallistua vastaamalla kyselyyn komission verkkosivuilla. Vaikka vastaisit vain yhteen kysymykseen, olet mukana määrittämässä tekijänoikeuksien tulevaisuutta Euroopassa.  

Teosto jäsenjärjestöineen on vastannut kyselyyn, mutta on suositeltavaa, että myös mahdollisimman monet oikeudenomistajat osallistuvat kuulemiseen kertomalla oman mielipiteensä.

Kyselyyn pääset tästä

28.02.2014
|
Lauri Paloposki
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy