Digico S21 – laajennettava, mukautettava, yhteensopiva

Alle kymppitonnin digitaalimiksereiden markkinoilla käy kuhina. Kokeiltavakseni sain yhden viime aikojen kiinnostavimmista uutuuksista.

Digico S21 on kanavamääräänsä ja prosessointitehoon nähden varsin kompaktin kokoinen digitaalimikseri, joka sijoittuu hinnaltaan valmistajansa malliston edullimpaan päähän.

Virran kytkeminen tuotti ensimmäisen positiivisen havainnon – laitteessa ei ole tuuletinta, joten se on käytössä täysin hiljainen ja soveltuu miksaamiseen myös esimerkiksi konserttisaleissa.

Muutoinkin ensivaikutelma oli varsin myönteinen. Kallistettu kansi ohjaa katsetta heti oikeaan suuntaan ja yläreunan led-rivistö puolestaan valaisee koko mikserin varsin tehokkaasti. Pidänkin tätä ratkaisua huomattavasti käytännöllisempänä kuin erillisiä joutsenkaulalamppuja.

Otin testiin mukaan kokoelman moniraitatallenteita edellisten viikkojen keikoilta, ja niiden avulla pyrin simuloimaan todellista käyttötilannetta ja mikserin käytettävyyttä. Aiempaa tuntumaa tähän malliin minulla ei ollut.

 

Näyttöjen ympärillä

S21:ssä on kaksi multi-touch-kosketusnäyttöä, joiden ympärille mikserin operointi pääsääntöisesti keskittyy. 20 liukua on jaettu kahteen lohkoon, kymmenen kummankin näytön alle.

Perusnäkymässä kummallakin näytöllä ovat valitun liukukerroksen kymmenen kanavan keskeiset parametrit. Näytön alla olevat kanavakohtaiset enkooderit toimivat normaalisti panorointipotikan tavoin, mutta ne saadaan ohjaamaan monia muita parametreja makrojen avulla. Makrot eivät ole yhtä kattavia kuin valmistajan SD-sarjan miksereissä, mutta niiden avulla vasemmanpuoleisen näytön yläreunaan saa pikanäppäimiä monille keskeisille toiminnoille.

Kaksoisklikkaamalla haluttua parametria näytöltä saadaan yksittäisen kanavan asetukset auki oikeanpuoleiselle näytölle tarkemmin säädettäväksi. Kulloinkin käsiteltävän kanavan valinta tapahtuu painamalla näytön alareunasta aluetta, jossa lukee kanavan nimi. Samalla tavoin poistutaan esimerkiksi sends on fader -tilasta sekä palataan lähtöruutuun monista muista toimintatiloista.

Kanavat on jaettu pankeiksi, joita voi selata eteen ja taaksepäin master-liu’un viereisillä nuolipainikkeilla. Lähtötilanteessa kanavat ovat numerojärjestyksessä alkaen tulokanavista, joita seuraavat lähtökanavat sekä kontrolliryhmät. Mikserin käytön kannalta merkittävin ominaisuus on näiden liukupankkien vapaa muokkaaminen. Kanavia voi siirtää eri kohtiin haluttua liukupankkia raahaamalla niitä kosketusnäytöllä ja myös liukupankkien järjestys on vaihdettavissa. Käytännössä tämä kanavien järjestely raahaamalla vaatii hieman keskittymistä ja siihen tarvittava ote löytyy muutamien toistojen jälkeen.

Yksi liukupankeista voidaan myös valita master-kerrokseksi mikserin oikeanpuoleiseen lohkoon. Tällöin kaikki muut liukupankit ovat selattavissa vasemmanpuoleisessa lohkossa. Näiden lisäksi on erikseen vielä ”Set spill” -pankki, johon voidaan valita haluttuja kanavia ja jonka voi kutsua painikkeella väliaikaisesti näkyviin oikeanpuoleiseen lohkoon.

Testisessiossani oli 30 tulokanavaa sekä päälle efektipaluut. Pienellä vaivalla, VCA-ryhmiä ja audioryhmiä käyttäen, sain kaikki keskeiset keikan aikana tarvittavat asiat yhteen kerrokseen näkyville, sekundaariset kanavat sijoitin seuraavaan kerrokseen. Tärkeimmät kanavat kuten lead-laulu tulivat oikeanpuoleiseen masterkerrokseen ja harvemmin säädettävät efektipaluut ja masterkanava menivät luontevasti Set spill -kerrokseen, jolla ne saadaan nopeasti näkyviin ja yhtä nopeasti takaisin piiloon.

 

Suunniteltu yhteensopivaksi

Digico S21:ssä on 24 mikrofonivahvistinta ja 12 analogilähtöä, minkä ansiosta mikseriä voidaan käyttää suoraan perinteisen analogisen kaukokaapelin kanssa.

Näiden lisäksi S21 on varustettu kahdella DMI-korttipaikalla. Kumpaankin voidaan asentaa jokin valmistajan lisäkorteista, joiden kautta saadaan mik-se-rin tuloja ja lähtöjä laajennettua enintään 64 tulolla ja lähdöllä korttipaikkaa kohden.

Digicolla on pitkät perinteet MADI-väylän käytössä, jota myös valmistajan omat digitaaliset lavarasiat käyttävät. Ei siis ihme, että S21:lle on saatavana MADI-kortti sekä BNC-liittimillä että Ethercon-liittimillä, joista jälkimmäinen on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi juuri Digicon D-rack-lavarasian kanssa. Näiden lisäksi löytyy lisäkortit esimerkiksi Optocore-, Hydra 2-, Aviom- ja Dante-verkkoja varten.

Kun ei ole olemassa vain yhtä digitaalista audioverkkoa vaan lukuisia kilpailevia standardeja, pidän avoimuuteen ja yhteensopivuuteen perustuvaa lähestymistapaa tervetulleena. Se mahdollistaa eri merkkisten laitteiden rauhanomaisen rinnakkaiselon samassa systeemissä ja järjestelmän rakentamisen tarkoitukseen parhaiten soveltuvista osista – valmistajasta riippumatta. Esimerkiksi Dante-kortin avulla S21 soveltuu käytettäväksi vaikkapa Yamahan miksereiden kanssa. Ilmeisesti valmistajakohtainen ohjausdata mikrofonietuasteille ei välity ainakaan toistaiseksi eri valmistajien laitteiden välillä.

Digico S21:lle löytyy myös lisäkortit Wavesin Soundgridille sekä AES/EBU-normin analogisille tai digitaalisille tuloille ja lähdöille.

Korttipaikkoihin liittyen etsin pitkään valikkoa, josta voisi säätää eri korttien asetuksia tarkemmin. Esimerkiksi mistään ei löydy asetusta sille, että Dante-kortin lähdöt toimisivat redundanttina parina. Oletettavasti ominaisuus lienee tulossa tuleviin ohjelmistopäivityksiin.

 

Reititykset

Mikserin 40 tulokanavaa voivat toimia joko mono- tai stereokanavana, eikä stereokanavien käyttäminen vähennä kanavien kokonaismäärää.

Lähtökanavia on 16, ja ne voivat toimia aux-lähdön tai apuryhmän tavoin. Aivan kuten tulokanavat, myös lähdöt voivat palvella mono- tai stereomuodossa.

S21 on varustettu kymmenellä Control Groupilla, jotka toimivat VCA-ryhmän tavoin.

Lisäksi mikserissä on 10 × 8 -matriisi, jossa kymmentä lähtökanavaa voidaan jakaa halutuissa suhteissa matriisin kahdeksaan lähtöön. Matriisilähdöt ovat kiinteästi monoja, eikä niitä ainakaan nykyisessä ohjelmistoversiossa voi linkittää ste-reo-pareik-si. Ainakin tällä haavaa stereo täytyykin rakentaa kopioimalla asetukset lähdöstä toiseen, ja sama pätee myös mikserin 16:een graafiseen ekvalisaattoriin – en ainakaan löytänyt suoraan tapaa linkittää kahta ekvalisaattoria stereopariksi.

Koko- ja hintaluokastaan poiketen Digico S21:ssa on kaksi erillistä soolobussia. Kanavakohtaisesti voidaan valita kumpaan soolobussiin kyseinen signaali reititetään vaiko molempiin. Tämä mahdollistaa monipuolisemman käytön esimerkiksi monitorimikserinä.

 

 

Prosessointi

S21:n nelialueinen kanavakorjain on täysiparametrinen ja sen alin ja ylin kaista voidaan vaihtaa hyllytyyppisiksi. Tämän lisäksi kanavissa on erikseen ali- ja ylipäästösuotimet. Kaikissa tulokanavissa on gate sekä kompressori, joista jälkimmäinen voi toimia täydellä kaistalla tai kolmialueisena puristimena. Ja mikäli gatea ei tarvita, voi sen tilalle vaihtaa yksialueisen kompressorin.

Multi-touch-näytön ansiosta kanavasäätöjä voi sormeilla suoraan näytöllä. Esimerkiksi ekvalisaattorin käyrää muokataan liikuttelemalla vaaka- ja pystysuunnassa eri alueita edustavia palloja, minkä lisäksi kaistanleveyttä voi säätää kahden sormen eleellä. Mikäli pelkän kosketusnäytön käyttö tuntuu vieraalta tai epätarkalta, voi halutun alueen valita näytöltä ja säätää sitten ekvalisaattoria näytön vieressä olevilla enkoodereilla.

Enkooderit toimivat myös tietyissä tilanteissa painikkeina, esimerkiksi kanavakorjainten hyllyvalinnat aktivoidaan kaistanleveyden enkooderia painamalla. Samoin dynamiikkaprosessoreissa attack- ja release-ajat voi säätää samalla enkooderilla, release-ajan säätöä varten tulee vain pitää enkooderia pohjaan painettuna. Käytännön kannalta release-ajan muutos voisi olla rivakampaa jollakin toisella menetelmällä, sillä nyt joutuu herkästi pyörittämään useita kierroksia painike pohjaan painettuna ennenkuin saavuttaa hakemansa.

Testijakson aikana en ehtinyt muodostaa rutiineja parametrien säätöön, vaan käytin kosketusnäyttöä ja enkoodereita vuorotellen ja hieman sattumanvaraisesti. Monet säädettävistä asiois-ta on sijoitettu käytön kannalta hyvin näytölle, mutta suuremmalla määrällä enkoodereita voitaisiin kenties silti nopeuttaa käyttöä entisestään.

Mielenkiintoinen ratkaisu on se, että alimmalle enkooderille voidaan asettaa tehtäväksi viive-efektien tap tempo pysyvästi, jolloin tempo annetaan potikkaa hipaisemalla. Toiminto itsessään on varsin kätevä, mutta minulle jäi kuitenkin olo, että tarkan lopputuloksen saavuttamiseksi pitää laitetta käyttää pidempään, jotta oikeanlaiseen hipaisuun saa varmuutta.

 

Mausteet

Digico S21:n efektiosioon voi avata yhteensä kahdeksan eri efektiä samanaikaisesti käytettäviksi. SD-sarjaan verrattuna valikoimaa on karsittu ja siihen kuuluu yksi moduloitava viive, lukuisia erilaisia kaikuja sekä enhancer-efekti.

Erityisesti pienemmät tilat ja lyhyemmät kaiut nousivat suosikeikseni, mutta kaikki kaikutyypit tuntuivat käyttökelpoisilta. Ainoastaan jonkinlaista gate/non-lin-kaikua jäin kaipaamaan. Efekteissä on maltillinen määrä säädettävää, mutta itsessään kelpoiset presetit taipuivat käyttöön varsin pienellä säätämisellä.

Edellä mainittujen lisäjksi neljässä tulo- tai lähtökanavassa voi käyttää yhtäaikaisesti kolmialueista monialuekompressoria sekä Digitube-putkiemulaatiota.

 

Monialuekompressorissa on säädettävät jakotaajuudet ja jokaiselle kaistalle on tarjolla samat asetukset kuin yksialueisessa kompressorissa. Kytkin kokeeksi laulukanavan varsinaisen kompressorin monialueiseksi ja korvasin gaten tavallisella kompressorilla, jonka jälkeen sain yhdistelmällä laulukanavan hallintaan kenties jopa paremmin kuin kyseisen artistin kanssa yleensä käyttämälläni ja näennäisesti runsaammin varustellulla mikserillä. En esimerkiksi kaivannut lainkaan erillistä de-esseriä lauluun.

Digitube on minulle tuttu muista Digicon miksereistä, mutta vasta tämän testin yhteydessä tutustuin siihen tarkemmin. Tietyillä äänilähteillä kuten virvelillä tai bassolla totesin Digituben vaikutuksen varsin käyttökelpoiseksi ja miellyttäväksi. Virvelissä Digitube pyöristää atakkia ja toimii hieman kompressorin tavoin, kun taas bassokitaraan Digitubella saa mukavasti pyö-reyt-tä ja tukevuutta. Kenties jonkinlainen volumesäätö voisi olla eduksi sen käytölle, jotta drive-säädön rankemmilla asetuksilla tuomaa vahvistusta voisi hieman vaimentaa.

 

Yhteenveto

Suorituskykynsä ansiosta Digico S21 kilpailee kokoonsa ja hintaansa nähden kertaluokkaa isompien tuotteiden kanssa. Käytettävyyteen on selvästi panostettu ja asioita saa helposti tuotua näkyviin sekä piilotettua. Sen ansiosta kohtuullisella määrällä painikkeita, liukuja ja enkoodereita voidaan hallita suurempiakin kokonaisuuksia, vaikka mikserin fyysinen koko ja säädinten määrä on pidetty pienenä.

Valmistajan järeämpiin miksereihin verrattuna edullisempi hinta näkyy lähinnä rajoitetumpana prosessointivalikoimana ja hiukan heppoisempana tuntumana liu’uissa ja enkoodereissa. Sen sijaan laajennettavuus ja yhteensopivuus erilaisiin toimintaympäristöihin nousevat samalle viivalle hinnakkaampien mallien kanssa.

Kysessä onkin täyspainoinen ammattityökalu keikkakäyttöön, enkä lainkaan pistäisi pahakseni lähteä rakentamaan pitempää suhdetta S21:n kanssa. Työn merkeissä.

 

Digico S21
Kompakti digitaalimikseri

• 40 prosessointikanavaa (mono/stereo),
• 16 apuryhmää (mono/stereo), Master-lähtö,
• 2 soolobussia sekä 10 × 8 -matriisi
• 24 analogituloa mikrofonietuasteella
• 12 analogilähtöä
• AES/Ebu -tulo ja lähtö
• 2 DMI-korttipaikkaa (enintään 64 kanavaa tuloja ja lähtöjä korttipaikkaa kohden. Saatavana mm. analogi, AES, MADI, Dante, Optocore ja Waves Soundgrid -kortit)
• Sisäänrakennettu UB-madi äänikortti 
(48 kanavaa sisään/ulos)
• 20 kanavaliukua + masterliuku

Hinnat:
• Digico S21: 5 900 e + alv. 24%
• Lisäkortit:
DMI-MADI CAT 680 e + alv. 24%
DMI-MADI BNC 720 e + alv. 24%
DMI-DANTE 990 e + alv. 24%

Lisätiedot: Intersonic
 

Tämä artikkeli on julkaistu alunperin Riffin numerossa 2/2016Vastaavan tyyppisiä käyttökokeisiin perustuvia tuotearvioita julkaistaan jokaisessa Riffin printtinumerossa.

Riffiä myyvät hyvin varustetut soitinliikkeet sekä Lehtipisteen myymälät kautta maan. Lehteä sekä irtonumeroita voi tilata myös suoraan kustantajalta näillä sivuilla olevan Riffi-kaupan kautta. 
Ennen vuotta 2010 julkaistuja numeroita voi tiedustella suoraan asiakaspalvelusta s-postilla, taannehtivia lehtiä myydään niin kauan kuin ko. numeroa on varastossa.
 Lehden digitaalinen versio vuosikerrasta 2011 alkaen on ostettavissa myös Lehtiluukkupalvelusta.

17.04.2016
|
Niko Laasonen
Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy